Mieszkanie

Czy inwestycja w nieruchomości działa na nieefektywnym rynku?

W przeciwieństwie do rynku akcji rynek nieruchomości jest pełen nieefektywności. Brakuje przejrzystości w odniesieniu do poszczególnych wartości nieruchomości, a także siły, którą generuje rynek pierwotny, co oznacza, że ​​inwestycje w nieruchomości mają potencjał do bardzo wysokich zysków. Inwestorzy nieruchomości, którzy przeprowadzają badania, zwłaszcza z pomocą ekspertów branżowych, mogą znaleźć świetne okazje na rynku nieruchomości – www.wroclaw.domd.pl/inwestycje.

Oczywiście można technicznie kupować akcje i nowe mieszkania inne aktywa za pomocą długu, ale może to być bardzo ryzykowne, ponieważ finansowaniem nie jest zakup aktywów trwałych. Z drugiej strony, nieruchomości to rynek, na którym produkty kupuje się zwykle z zadłużeniem. Inwestycje w nieruchomości zakupione za twarde pieniądze lub hipotekę można skonstruować w sposób, który jest raczej bezpieczny i niedrogi, dzięki czemu dużych zakupów można dokonać przy stosunkowo niewielkiej inwestycji początkowej. Rezultatem jest zakup twardego aktywa, który docenia rok do roku, i płaci za to przede wszystkim pieniędzmi innych ludzi.

Przy zakupie akcji koszt transakcji dla transakcji jest bardzo niski, często zaledwie kilka dolarów. Jednak przy zakupie nieruchomości koszty transakcji są znacznie wyższe. W przeciwieństwie do innych rodzajów inwestycji koszty transakcji na nieruchomościach mogą znacząco wpłynąć na wartość inwestycji i utrudnić osiągnięcie zysku.

Wiele inwestycji jest bardzo płynnych i można je kupować i sprzedawać z zyskiem w ułamku sekundy jak w przypadku handlu akcjami o wysokiej częstotliwości. Jednakże inwestycje w nieruchomości są stosunkowo niepłynne, ponieważ nieruchomości nie można szybko i łatwo sprzedać bez znacznej utraty wartości. Inwestorzy nieruchomości muszą być przygotowani na posiadanie nieruchomości przez miesiące i lata, zwłaszcza jeśli będzie ona wynajęta.

Kiedy inwestor kupi nieruchomość, musi zostać odnowiona, utrzymana i zarządzana. Płatności finansowe, podatki od nieruchomości, ubezpieczenie, opłaty za zarządzanie i koszty utrzymania mogą szybko się sumować, szczególnie jeśli nieruchomość pozostaje pusta przez dłuższy czas.